Skip Navigation Links
بانک اطلاعاتی مدیران
بانک اطلاعاتی مدیران فردا
بانک اطلاعاتی مروجین بهره وری
سامانه مستند سازی تجارب
ورود اعضاء

بانک اطلاعاتی مدیران   سامانه مستندسازی تجارب
بانک اطلاعات مدیران، ابزاری است علمی و آماری که اطلاعات تفضیلی، تحلیلی و جامع از بدنه مدیریت حرفه ای سازمان را فراهم نموده و در اختیار مدیران عالی برای اخذ تصمیمات جهت استقرار نظام شایستگی، استفاده مناسب از سرمایه های انسانی و آگاهی از ظرفیت ها و استعدادهای مدیران سازمان و نیز فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای قرار خواهد داد .اين بانك با هدف شناسايي و جمع‌آوري اطلاعات مديران فعلي مي‌تواند كمك مؤثري در جهت شناساندن هر چه بيشتر قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي مديران بمنظور چرخش شغلی آنان فراهم آورد. امروزه براي بقاء و ارتقاء عملکرد سازمانها، درس آموختن از گذشته و آگاهی از اشتباه و رموز موفقیت امری ضروري است. سازمانها مجبور به یادگیري از تجربه هاي خود و دیگر سازمانها می باشند. با مستندسازي تجربه ها، امکان افزایش دانش و یادگیري سازمانی فراهم میشود و با به کارگیري تجربه هاي مرتبط، عملکرد سازمانی افزایش پیدا میکند. به منظور جمع آوري، مستندسازي ، توزیع و استفاده موثر از تجربه های سازمانی وجود نظام و ساختار مناسب ضروری می باشد. سامانه مستندسازی تجارب به منظور کمک به یادگیری سازمانی، الگوبرداری از بهترین ها و جلوگیری از اتلاف زمان و منابع از طریق حفظ و انتقال تجربه شما همکار گرامی طراحی شده است.
   
بانک اطلاعاتی مروجین بهره وری بانک اطلاعاتی مدیران فردا
یکی از اصلی ترین و تاثیر گذارترین فرایند های مدیریتی در سازمان ها نگهداشت نیروی انسانی متخصص می باشد . بانک اطلاعاتی مروجین بهره وری به منظور ثبت اطلاعات اعضای کمیته های تخصصی ارتقای بهره وری واحدهای ستادی، اجرایی و سازمان های وابسته وزارت متبوع به عنوان سکانداران آتی بهره وری طراحی شده است تا از این پس با استفاده از تجارب و تخصص این افراد شاهد ایجاد و اجرای دیگر برنامه های تحول آفرین در دستگاه باشیم. بانک اطلاعاتی مدیران فردا به منظور شناسايي استعدادها و توانايي‌هاي بالقوه کارکنان براي انتصاب آنها و افزایش انگیزه آنان از طریق خود اظهاری راه اندازی شده است. اين بانك بمنظور شناساندن هر چه بيشتر قابليت‌های کارکنان با هدف استعداد یابی و جانشین پروری طراحی شده است.