ورود تا اطلاع ثانوی بعلت پایان مهلت بروزرسانی امکان پذیر نمی باشد.